Blog Adwokat Justyny Tagońskiej-Reduty

pozew o rozwód

CO POWINIEN ZAWIERAĆ POZEW O ROZWÓD?

Zweryfikuj czy Twój pozew posiada wszystkie niezbędne informacje.

Pozew o rozwód powinien zawierać:

1. oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany (np. Sąd Okręgowy w Białyms ...

białystok adwokat

JAK USTALIĆ SKŁAD SPADKU?

Spadkobierca może poszukiwać majątku spadkowego we własnym zakresie występując ze stosownymi wnioskami do odpowiednich instytucji (np. banków, w których spadkodawca posiadał rachunek). Co do zasady jednak, zn ...