Adwokat

Justyna Targońska – Reduta

Adwokat Justyna Targońska – Reduta jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Aplikację adwokacką odbyła w Białostockiej Izbie Adwokackiej i następnie została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku.
 
Część edukacji prawniczej odebrała na uniwersytetach zagranicznych podczas rocznych studiów na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz semestralnych na wiodącej w zakresie kryminologii uczelni w Stanach Zjednoczonych – College of Criminal Justice – Northeastern University w Bostonie. Ukończyła Letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet w Białymstoku w porozumieniu z Michigan State University.
 
Podczas studiów prawniczych czynnie uczestniczyła w Studenckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku świadcząc pomoc prawną w sekcji prawa karnego.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała w białostockich kancelariach adwokackich oraz renomowanej kancelarii radcowskiej, w których zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego, administracyjnego oraz prawa pracy.
 
Adwokat Justyna Targońska – Reduta biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim (ukończone studia licencjackie z zakresu germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim) co pozwala jej prowadzić obsługę Klientów zagranicznych.
 
Dążąc do podnoszenia swoich kwalifikacji Adwokat Justyna Targońska – Reduta dwukrotnie uczestniczyła w latach 2014 i 2015 w anglojęzycznym szkoleniu z zakresu praktycznych umiejętności prowadzenia sporów sądowych w sprawach karnych i cywilnych przeprowadzonym przez trenerów z Advocacy Training Counsil z Wielkiej Brytanii we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Izbą Radców Prawnych.